Częste wątpliwości odnośnie zasad gry w padla (FAQ)

Q: Czy stojąc na własnej połowie mogę uderzyć nad siatką piłkę, która jest po stronie rywali?

A: Są 2 możliwe scenariusze.

  1. Jeśli przeciwnik uderzy piłkę a my odbijemy ją zanim ta przedostanie się na naszą połowę jest to błąd – tracimy punkty.
  2. Jeśli piłka przedostanie się na naszą połowę, uderzy o podłoże i wróci nad połowę rywali, możemy ją jeszcze uderzyć. Taka sytuacja zdarza się często w zawodowym padlu. Piłka odbije się mocno od tylniej ściany… i samoistnie wraca na połowę drużyny atakującej… broniący wybiegają do przodu by ją „przyklepać” zanim będzie poza zasięgiem.
Ale Galan uderzający piłkę, która wróciła nad połowę rywali

Q: Czy piłka, która uderza w róg między podłożem a ścianą jest prawidłowa?

A: Często dochodzi do sytuacji, w której uderzona przez zawodnika piłka ma kontakt z podłożem rywali bardzo blisko ściany. Po sposobie w jaki się odbija możemy stwierdzić czy uderzyła najpierw w ścianę, czy w podłoże. Jeśli pierwsze było podłoże – piłka jest prawidłowa. Jeśli ściana – oznacza to koniec gry i punkt dla rywali. Zdarzyć się może jednak, że piłka uderzy dokładnie w róg, mając kontakt z podłożem i ścianą jednocześnie. Wedle zasad taka piłka jest prawidłowa. Gra jest kontynuowana.

Q: Czy w czasie serwisu można oderwać 1 nogę od ziemi?

A: Tak. W momencie serwisu nie można iść ani biec. Obie nogi muszą znajdować się za linią serwisową i nie mogą mieć z nią kontaktu. W momencie serwisu można jednak oderwać jedną nogę od podłoża.

Q: Jaka jest maksymalna wysokość na której możemy uderzyć serwowaną piłkę?

A: Serwowana piłka w momencie kontaktu z rakietą musi znajdować się poniżej linii pasa serwisującego. Zasada ta jest o tyle nieprecyzyjna, że nie uwzględnia różnicy wzrostu między zawodnikami. Osoba wyższa teoretycznie ma prawo uderzyć piłkę wyżej niż osoba, która linię pasa ma niżej.

Q: Co gdy odkryje się, że dany zawodnik serwuje, choć to nie jego kolej?

A: Wszystkie punkty do momentu zauważenia pomyłki są ważne. Następuje zamiana serwującego na osobę, której była kolej.

Q: Czym jest kurzy serwis?

A: Kurzy serwis polega na zaserwowaniu piłki z minimalną siłą tak, by przeciwnik nie zdążył do niej dobiec zanim odbije się o ziemię po raz drugi. Zasady nie zabraniają takiego serwisu. Nie jest to rzecz spotykana na zawodowych turniejach jednak na poziome amatorskim może być sprytnym sposobem na „leniwych” rywali.

Q: Czy w padla można grać piłką tenisową?

A: W żadnych oficjalnych zawodach nie jest do dopuszczalne. Piłki do padla i tenisa są podobne jednak różnią się wielkością i ciśnieniem.

Q: Czy odbierając serwis muszę stanić za linię serwisową?

A: Odbierający serwis jak i jego para, mogą znajdować się w dowolnej części swojej połowy kortu w momencie wykonania serwisu.

Q: Zawodnik w momencie uderzenia piłki wypuszcza rakietę z ręki. uderzenie jest prawidłowe?

A: Jeśli w chiwli uderzenia rakieta nie znajduje się w ręce zawodnika, jego drużyna traci punkt. Jeśli wypuszcza rakietę z ręki dopiero po uderzeniu… uderzenie jest prawidłowe.

Q: Co gdy na kortach krytych piłka uderzy w sufit?

A: Podobnie jak w tenisie. Gra jest przerwana i punkt zyskują rywale zawodnika, który uderzył piłkę.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości odnośnie zasad? Daj znać komentarzach!

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *